Over ons

Katholieke Bond voor Ouderen Overijssel – Afdeling Enschede (KBO)

KBO behartigt de belangen van ouderen in het algemeen en van de leden in het bijzonder, vooral zij die daartoe zelf niet meer in staat zijn. De KBO maakt zich sterk voor een goed pensioen, een betaalbare en optimaal functionerende gezondheidszorg, een veilige en comfortabele woonomgeving, goed vervoer en een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden.

De KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden ze hun leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.

De KBO is een vereniging met ruim 500 lokale afdelingen waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van senioren behartigen. Het landelijke bureau van de Unie KBO komt op voor de belangen van senioren in Den Haag en zorgt voor de zichtbaarheid en landelijke coördinatie. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van de belastingen, als ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach. Vrijwilligers bemensen ook de Service- en Juristentelefoon op het landelijke bureau waar ze de meest uiteenlopende vragen van leden beantwoorden.

Leden krijgen tien keer per jaar gratis het magazine Nestor en kunnen profiteren van vele voordelen en diensten van de KBO zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.

Samen met tien andere provinciale KBO’s vormt de KBO Overijssel de landelijke koepel met ruim 180.000 leden. Zij voert een zelfstandig beleid en vindt haar oorsprong in het katholieke gedachtengoed. KBO Overijssel telt 40 afdelingen waarvan Enschede er één is.

Belangenbehartiging en het streven naar een volwaardig kunnen participeren van ouderen en leden, met name de kwetsbaren, is van daaruit een vanzelfsprekendheid.

Doelstellingen:

Vergroten van de participatie van senioren in de Overijsselse samenleving.
Bevorderen van het welzijn/welbevinden van senioren.
Vormgeven aan identiteit gebonden onderwerpen.